מחלות מדבקות ישראל - 2019

מחלות מדבקות ישראל - 2019

סלמונלה טיפימוריום ברביה כבדה

3 אפריל, 2019

להקת סבתות לרביה כבדה הושמדה לאחרונה לאחר ממצא של סלמונלה טיפימוריום.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות - ישראל 2018