מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

שימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבריטניה 2014-2018

31 אוקטובר, 2019

מכירות תכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבריטניה, לשימוש בבעלי חיים המייצרים מזון פחתו ב -53% בין השנים 2014-2018. קבוצת התכשירים המוגדרת כבעלת חשיבות קריטית לבריאות הציבור ירדה ב 0.4 טון (18%) בהשוואה לשנת 2017; סה"כ ירידה של 3.1 טון (66%) מאז 2014. 
הטטרציקלינים נותרו הקבוצה הפרמקולוגית הנמכרת ביותר (38%), ואחריה הבטא-לקטמים (27%),  וסולפונאמידים/טרימטופרים (10%).
מועצת הלול הבריטית דיווחה בשנת 2018 על שימוש של -16.2 טון חומר פעיל בעופות פיטום (תרנגולות/ת. הודו/עופות מים); מדובר בעלייה של 1.8 טון (12%) בהשוואה לשנת 2017, וירידה של כ- 47.3 טון (75%) מאז 2014. כאשר מתחשבים בשינויים בגודל אוכלוסיית בעלי החיים הרי שבין 2017 ל -2018 השימוש בענף העופות גדל ב- 2.5 מ"ג/ק"ג (26%), השימוש בענף ת. ההודו גדל ב- 1.5 מ"ג/ק"ג (3%) והשימוש בענף הברווזים פחת ב -1.5 מ"ג/ק"ג (47%). 
מאז שנת 2014, ענף העופות צמצם את השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בכ -36.4 מ"ג/ק"ג (75%), ענף ת. ההודו ירד ב-172.8 מ"ג/ק"ג (78%) ומגזר הברווזים ירד ב 13.4 מ"ג/ק"ג (88%).בשנת 2018 79% משיעור החומרים הפעילים ששימשו לטיפול בבעלי חיים המייצרים מזון כללו פניצילינים וטטרציקלינים. עם זאת, בין 2017 ל -2018, השימוש בפניצילין עלה ב- 2.0 טון (25%) ואילו השימוש בטטרציקלין פחת ב- 0.8 טון (24%). קוליסטין ודור שלישי ורביעי של צפלוספורינים לא שימשו עוד בענף העופות בשנת 2018.