מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

הולנד: חובת הזנה מוקדמת בכל המדגריות

21 אוקטובר, 2019

בעקבות פסיקת בית משפט בנושא רווחת בעלי חיים, יחוייבו כל המדגריות בהולנד לדאוג להזנת האפרוחים תוך 36 שעות מהבקיעה (מים ותערובת). 
בית המשפט נתן ארכה של 5 שנים למדגריות כדי להתארגן לשינויים הנדרשים.
עד היום ניתן למדגריות פרק זמן של 60 שעות, עד מתן מים ותערובת לאפרוחים.