מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

סין: חזה מעוצה - מה היקף הבעיה?

Xing et al - Poult Sci. 2019 Sep 20 21 ספטמבר, 2019

מחקר חדש המתפרסם בכתב העת המדעי Poultry Science, מנסה לאמוד את היקף הבעיה ששמה "חזה מעוצה" וחומרתה בסין.
על פי החוקרים, שבחנו 1,135 נתחי חזה, 61.9% נמצאו נגועים בתופעה ברמה כזו או אחרת.
חומרת התופעה נמצאה בהתאמה עם גודל החזה ועוביו.התופעה הפוגעת באיכות הבשר, מטרידה בשנים האחרונות את יצרני בשר העוף בעולם.
בישראל התופעה קיימת בהיקפים לא מבוטלים, אך היא אינה מנוטרת או מדווחת באופן סדור ורשמי.