מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

סין: נתונים לגבי ענף העופות

15 אוגוסט, 2019

ייצור: ייצור העופות בסין צפוי לעלות בכ-14% בשנת 2020, זאת כתגובה לעליה בביקוש בבשר עוף הנובע מעלית מחירים ומחסור בבשר חזיר כתוצאה ממחלת 'דבר חזירים אפריקאי'. צפי היקף הגידול לשנת 2020 עומד כרגע על כ- 15.8 מיליון טון. 
צריכה: צריכת בשר העוף בשנת 2020 צפויה להגיע ל-15.96 מיליון טון, עלייה של כ-15% משנת 2019. המעבר מצריכה של מוצרי חזיר לבשר עוף צפויה בעיקר בקרב גורמים מוסדיים סיניים (מתקני חינוך ומדינה), מוסדות בתי מלון ומסעדות, ותחום עיבוד המזון.