מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

קנדה: מיתוג איכות הביצה

31 יולי, 2019

בדומה למיתוג איכות לביצי מאכל, Lion Eggs, המתקיים בבריטניה מזה שנים רבות, קנדה ממתגת קו איכות: The Egg Quality Assurance. מטרת מותג האיכות היא להבטיח שביצי המאכל בקנדה מיוצרות תחת תקני בטיחות מזון ורווחת בעלי החיים. התוכנית כוללת את כלל יצרני הביצים, תחנות המיון והקמעונאים בקנדה ומי שאינו עומד בתקנים הנדרשים אינו יכול להחתים את הביצים בחותמת המותג.התכנית במשקים מבוססת על Start Clean-Stay Clean (התחל נקי והישאר נקי) והיא כוללת פיקוח על חוות הגידול והייצור, אחסון ביצי המאכל ועוד.
בקנדה חובת חיסון נגד סלמונלה קיימת רק ללהקות הצפויות לאכלס מבנים שזוהתה בהם סלמונלה אנטריטידיס בלהקה האחרונה שאכלסה את המבנה. ממצא חיובי של סלמונלה אנטריטידיס בדיגום סביבתי, מחייב הפניית הביצים לתעשיה עד סוף חיי הלהקה. בדומה אלינו, לאחר הוצאת הלהקה, לא מתירים איכלוס להקה חדשה אלא לאחר דיגום סביבתי ונקיון מכל סלמונלה.
לאחרונה מקדונלד'ס קנדה ויצרני הביצים בקנדה החליטו לשלב ידיים ולקדם בפרסום משותף את מותג איכות ביצי המאכל EQA.