מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

מחיר ביצי המאכל בארה"ב בשפל

1 יולי, 2019

מחיר ביצי המאכל בארה"ב נמצא בשפל והתחרות מצד ביצים שמקורן בתרנגולות ללא כלובים רק גדלה.
בשנת 2016 היקף גידול המטילות ללא כלובים עמד על כ-30 מיליון מטילות והיום הוא עומד על כ- 66 מיליון מטילות. הצמיחה של ממשק גידול זה זכתה לדחיפה מקמעונאים, רשתות שיווק והצהרות יצרנים להתבסס על ביצים ממקורות חופש עד שנת 2025. המדיניות אינה פוסחת גם על תחיקה שצפויה לאסור גידול מטילות בכלובים במספר מדינות. חלק מהמגדלים ביצעו את ההתאמות הנדרשות ואחרים פשוט בנו לצד המבנים הקונבנציונאלים מערכות גידול למטילות ללא-כלובים. התוצאה: שיא במספר המטילות 341.5 מיליון מטילות לביצי מאכל (נתוני אפריל 2019) ועודפי ביצים שגררו את המחיר מטה.