מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

גרמניה: השמדת זכרים קלים היא חוקית

14 יוני, 2019

בית המשפט העליון בגרמניה, נדרש לאחרונה לסוגיית המתת הזכרים הקלים ביום בקיעתם. הנושא עבר לדיון בפני בית המשפט העליון לאחר שבשנת 2013 מדינת North Rhine-Westphalia הוציאה צו האוסר המתת זכרים קלים בבקיעתם. שתי מדגירות ערערו על צו זה בבית המשפט. בית המשפט קבע שהמתת הזכרים הקלים שנעשית מצרכי יצור מזון מהווים בסיס סביר לקיומו של תהליך זה. בעקבות פסיקה זו הדיון הובא לפני בית המשפט העליון בגרמניה. בימים אלה פסק בית המשפט העליון בגרמניה כי המתת זכרים קלים היא חוקית כל עוד אין חלופה טובה לכך. 
בגרמניה מושמדים מידי שנה כ- 45 מיליון זכרים קלים ביום בקיעתם במדגריה. ההמתה נעשית באמצעות גז או גריסה. 
בעבר שרת החקלאות של גרמניה  Julia Klöckner טענה שפעילות זו "אינה מוסרית מבחינה אתית". בבריטניה, נקבע שתהליך הגריסה הינו מהיר יותר וגורם פחות סבל בהשוואה להמתה בגז. 
מספר חברות מנסות כבר שנים לפתח שיטות לזיהוי מין העובר עוד בביצה. חברה גרמנית בשם: SelEggt הצליחה לאחרונה לפתח שיטה לזיהוי מין העובר בתהליך מסחרי. השיטה מבוססת על דיגום נוזלים מהביצה המעוברת וזיהוי מין העובר כבר בגיל 7 ימים להדגרה. ביצים שמקורן בלהקות הטלה שאפרוחיהן בקעו בתהליך זה נמכרות היום בגרמניה תחת השם: Respeggt.