מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

צ 'ילה: גידול של 7.1% ביצור פטם

13 מאי, 2019

צ'ילה מדווחת על צמיחה של 7.1% בהיקף גידול הפטם ברבעון הראשון של שנת 2019, לעומת התקופה המקבילה של השנה הקודמת. ברבעון הראשון של שנת 2019 נשחטו 75,268,643 פטמים, נתון התואם ל- 170,218 טון בשר (גידול של 7.1%). עיקר הייצור מתקיים ב-O’Higgins ו -Ñuble, אשר יחדיו ייצרו 68.1% מכלל היצור.
ת. הודו: בכל הקשור לתרנגולי הודו, ברבעון הראשון של שנת 2019 נשחטו כ-2 מיליון עופות (שווה ערך ל- 20,000 טון). נתונים אלה מציגים ירידה של 10.6% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת. עיקר הייצור מתקיים באזורים: Arica, Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, אשר יחדיו אחראים ל83.9% מכלל הייצור במדינה.