מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

משבר בענף העופות ברוסיה?

11 מאי, 2019

ברבעון הראשון של שנת 2019, מגדלי העופות ברוסיה ייצרו 1.15 מיליון טון. מדובר בירידה של 6.2% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. תרמו לירידה זו היצע גבוה ופשיטות רגל של פעילים בענף.
בשנים האחרונות ענף העופות ברוסיה הציג צמיחה מתמשכת בין היתר בשל תמיכה של המדינה מול היבוא, אבל נראה שהשוק הרוסי הגיע לרוויה הנעה סביב ייצור של 33.7 ק"ג בשר עוף לנפש.
שוק העופות ברוסיה צופה להגיע ליצור של 5.11 מיליון טון עד שנת 2024.