מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

מדינת וושינגטון - ארה"ב: משנת 2024 סוף למטילות בכלובים

11 מאי, 2019

מדינת וושינגטון בארה"ב מצטרפת לקליפורניה ומסצ'וסטס ומגדירה איסור גידול מטילות ביצי מאכל בכלובים.
האיסור יכנס לתוקף מסוף שנת 2023. החוק החדש במדינת וושינגטון אוסר ייצור ומכירה של ביצי מאכל שמקורן בגידול בכלובים, ללא קשר למקום בהן ייוצרו.
המשמעות היא שביצי מאכל ששמקורן במשקי מטילות בכלובים ומקורן במדינות אחרות לא יוכלו להיכנס ולהימכר במדינת וושינגטון.
ובישראל.... השירותים הווטרינרים מתקשים להעביר תקנות העוסקות ברווחת מטילות ביצי המאכל, המגדירות תנאי גידול בסיסיים בכלובים (בדומה לתקינה האירופאית).