מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

הכח הכלכלי של תעשיית העופות בארה"ב

5 אפריל, 2019

המועצה לענף הלול בארה"ב מפרסמת נתונים לגבי הכח הכלכלי של ענף העופות.
ענף העופות בארה"ב מספק 1,984,784 משרות, 108.9 מיליארד דולר בשכר, 495.1 מיליארד דולר בפעילות הכלכלית ו -38.5 מיליארד דולר בהכנסות הממשלה. מאז המחקר האחרון שנערך בשנת 2016, תעשיית העופות יצרה 302,515 מקומות עבודה נוספים, וההיקף הכלכלי גדל ב -11 אחוזים.
בחלוקה לשלוחות:
• שלוחת הפטם מספקת 1,393,739 משרות, 76.5 מיליארד דולר בשכר, 347 מיליארד דולר בפעילות כלכלית ו- 27 מיליארד דולר בהכנסות הממשלה.
• שלוחת תרנגולי ההודו מספקת 440,739 משרות, שכר של 24.1 מיליארד דולר, 109.5 מיליארד דולר בפעילות כלכלית ו- 8.5 מיליארד דולר בהכנסות הממשלה.
• שלוחת ביצי המאכל הביצים מספקת 112,470 משרות, 6.3 מיליארד דולר בשכר, 29.2 מיליארד דולר בפעילות הכלכלית ו 2.3 מיליארד דולר בהכנסות הממשלה.