מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

ענף העופות במצרים - עדכון

26 מרץ, 2019

תעשיית העופות המצרית מעסיקה כ- 2.5 מיליון עובדים. הענף מייצר 1.1 מיליארד פטמים ו-8 מיליארד ביצי מאכל. הגידול המסחרי מהווה כ-70% מהייצור.
לאחרונה נעשו השקעות בהקמת מכוני תערובת חדשים ויכולות הייצור הכולל עומדות היום על כ- 6,500 טון ליום. הערכות לשנת 2019-2020 קובעות שייצור התירס במצרים יעמוד על 7.2 מיליון טון, עלייה של 6% לעומת השנה הקודמת. צריכת התירס מוערכת לעמוד על 16.4 מיליון טון קרוב ל-2% יותר בהשוואה לשנה קודמת.
התחזיות למחיר תערובת לעופות במצרים מדברות על ירידה מ- 414.50 $ לטונה ל- 391 $ לטונה.