מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

ביצי Lion בבריטניה

17 פברואר, 2019

ביצי המותג Lion Eggs בבריטניה ידועות באיכותן ובטיחותן. בדקנו מהו המידע המסופק לצרכן ע"י יצרני הביצים שם. פתיחת האריזה חושפת בצד הפנימי של מכסה האריזה מידע המפרט את הערך התזונתי של ביצי המאכל. פרוט לגבי ממשק הגידול (במקרה המוצג "ביצי חופש" - Free Range).
כיתוב בזו הלשון: "ביצים טריות אלה, מקורן מחוות גידול נבחרות בהם המטילות חופשיות לשוטט וללקט בשדה פתוח מזריחה ועד שקיעה, והן משוכנות באסם (מבנה סגור) למשך הלילה.הסימון Lion הוא הערובה שלך שביצים אלה הינן ביצי איכות, שהוטלו ע"י מטילות בבריטניה,שחוסנו כנגד סלמונלה (ראה Egginfo.co.uk ו- Eggrecipes.co.uk). לגבי מידע מפורט יותר הנוגע למדיניות רווחת בעלי החיים ומדדי האיכות, בקר באתר Tescoplc.com. שיטת הגידול מקודדת ע"ג הביצה".
לצד הכיתוב מופיע שרטוט המסביר את הכיתוב המופיע ע"ג הביצה ומפרט את ממשק הגידול, ארץ המקור וקוד המשק.
איכות - בטיחות - ושקיפות
אגב, ביצי Lion אינן נושאות אזהרה לצרכן בדבר האופן הזהיר הנדרש בהכנת ביצי מאכל, היות וביצים אלה בטוחות ואפילו קבוצות סיכון באוכלוסיה יכולות לצרוך ביצים אילו ללא חשש, אפילו לא בושלו לחלוטין.