מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

שחיטת עופות באנגליה וויילס

17 פברואר, 2019

דו"ח שחיטה באנגליה וויילס בתקופה שבין ה-29 בינואר 2018 ועד ה-4 בפברואר 2019, מתפרסם בימים אלה ע"י הסוכנות לתקני מזון - FSA. בנתונים מספריים תרנגולות הפיטום הם בעל החיים הנשחט ביותר. מתוך 18 מיליון תרנגולות שנשחטו כ-70% עברו הימום בגז טרם שחיטה, 10% נשחטו ללא כל תהליך הימום מקדים, עיקרם שחיטת חלל (שחיטה מוסלמית). 
היקף השחיטה היהודית הוא זניח - 0.3%, מתוך 18 מיליון פטמים (כ-50,000 עופות) ו- 0.5% מתוך 147,750 ת. הודו (769 ת. הודו). שחיטה יהודית של עופות אחרים עומדת על 0.2% מתוך 297,220.
היקף שחיטת מטילות בסוף תקופת ההטלה עמד בתקופה המדוברת על 800,000, 92% מהן הומתו באמצעות גז CO2 או תערובת גזים אחרת. 57% מבשר מטילות בסוף תקופת ההטלה מופנה ליצוא. 27% למדינות האיחוד האירופאי (הולנד) ו-30% למדינות מחוץ לאיחוד.