מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

ניו זילנד: עליה במחיר ביצי המאכל

18 ינואר, 2019

כללים חדשים בתחום רווחת מטילות ביצי המאכל ועליה במחיר התערובת גרמו לעליה במחיר ביצת המאכל בניו זילנד ב -18.84 אחוז בחצי השנה האחרונה. תריסר ביצים עולות בממוצע 4.25 דולר ניו-זילנדי (=10.6 ש"ח) , לעומת 3.80 $ (9.50 ש"ח) בחודש יוני בשנה שעברה. בעוד הצרכנים בוחרים יותר ויותר 'ביצי חופש' אפילו מחירם גבוה יותר, עדיין הרוב המכריע של הביצים הנרכשות הן אלה הזולות יותר, ממשקים בממשק כלובים  (3.50 $ עבור תריסר ביצים = 8.70 ש"ח).
בין מגדלי המטילות קיימת אי-ודאות גדולה שהובילה לצמצום בהיקף גידול המטילות ב-600,000. נובע מכך, ירידה של כ-3.6 מיליון ביצים בשבוע. ניו זילנד הגדירה שעד שנת 2022, כל המטילות במדינה יהיו מטילות חופש, ללא כלובים.