מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

איווה, ארה"ב: בוטל חוק שמנע חשיפת פעילות בחוות חקלאיות

13 ינואר, 2019

בית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של איווה ביטל חוק שמטרתו היתה לסכל מעקב אחר חוות חקלאיות, בטענה שהוא לא חוקתי. החוק משנת 2012, אסר כניסה לחוות / מתקנים חקלאיים בטענת שווא. בשנים האחרונות, גברה פעילות הארגונים הפועלים למען זכויות בעלי חיים ובמסגרת זו הם נכנסו והשתלבו בעבודות שונות שנתנו להם גישה ויכולת לחשוף את המתרחש בתוך החוות החקלאיות, משחטות ועוד. החוק בא למנוע פעילות זו.
בשנת 2017, חברו מספר ארגונים ותבעו את ביטול החוק בטענה שהוא מפר זכויות חוקתיות של האזרח (חופש הביטוי). קביעת בית המשפט מחזקת את זכות הציבור לשקיפות מלאה.