מה חדש בעולם - 2019

מה חדש בעולם - 2019

בלגיה: איסור שחיטה ללא הימום בע"ח

12 ינואר, 2019

חקיקה חדשה האוסרת על שחיטה של בעלי חיים ללא הימום מראש נכנסה לתוקף באזורים מסויימים של בלגיה. האיסור באזור Flanders הונהג ביום השנה האזרחית החדשה, בעקבות חקיקה שהתקבלה על ידי הפרלמנט של בלגיה ביולי 2017. הגבלות דומות צפויות להיכנס לתוקף באזור Wallonia מחודש ספטמבר. בלגיה הולכת בעקבות מספר מדינות בתחום זה כמו: איסלנד, אסטוניה, שוודיה, שוויץ ודנמרק האוסרות שחיטה ללא הימום תחילה.
יתכן ובשלב שני, בע"ח שישחטו במדינות אחרות ללא הימום יחוייבו בסימון מתאים, כדי לאפר ללקוחות לקבל בחירות מושכלות לגי המזון אותו הם רוכשים.