מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

הולנד: אירועי H6 במשקי עופות

26 נובמבר, 2019

לאחר אירועי H3 נרחבים בבלגיה, שגרמו לנזקים כבדים למשקי העופות שם, אנו מדווחים על אירועי H6 במשקי תרנגולי הודו והטלה בהולנד השכנה.
להבדיל מהתמונה הקלינית הסוערת שליוותה את האירועים בבלגיה, האירועים בהולנד בעיקרם תת-קלינים.
בדומה לנגיף שפעת העופות H9 האנדמי בישראל, נגיפי שפעת העופות H3 ו- H6 הם נגיפים בעלי אלימות נמוכה ולא מחייבים דיווח ל-OIE.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות - ישראל 2018