מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

בריטניה: נתוני ניטור קמפילובקטר ברשתות הקימעונאיות

7 ספטמבר, 2019

תשעת הקמעונאים הגדולים בבריטניה מפרסמים את תוצאות ניטור קמפילובקטר לחודשים אפריל-יוני 2019. הניטור מתבצע בבשר עוף טרי במרכולים.
הנתונים האחרונים מציגים מגמה קבועה ויציבה. שיעור העופות המזוהמים בכמות חיידקי קמפילובקטר גבוהה (מעל 1000 מושבות לגר') עומד על 3.6%. כ-60% מהדגימות נמצאו ברמת זיהום נמוכה ביותר (פחות מ-10 מושבות לגרם).
הדיגום וניתוח התוצאות מתבצע על פי פרוטוקולים שהוגדרו ךתעשייה ע"י הרשות לבטיחות המזון בבריטניה.

רמת הזיהום        יולי-ספטמבר 2018 אוקטובר-דצמבר 2018 ינואר-מרץ  2019 אפריל-יוני  2019
פחות מ-10 מושבות לגר' 58.8% 63.1% 55.4% 59%
בין 10ל-99 משובות לגר' 26.7% 22.3% 25.3% 22.3%
בין 100 ל-1000 מושבות לגר' 11% 11.4% 15.8% 12.1%
מעל 1000 מושבות לגר' 3.5% 3.1% 3.5% 3.6%

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019