מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

סלמונלה בביצי מאכל במערב אוסטרליה

International Journal of Food Microbiology -2019 16 אוגוסט, 2019

בשנים האחרונות עלה באופן דרמטי מספר מקרי הסלמונלוזיס בבני אדם במערב אוסטרליה (WA). בשנת 2017, מספר מקרי הסלמונלה ב- WA היה יותר מכפול מהממוצע של חמש שנים, וביצי מאכל נמצאו כגורם המעורב במספר התפרצויות. 
כדי להבין טוב יותר את האפידמיולוגיה של אירועים אלה, צוות מדענים חקר את השכיחות, מגוון הזנים, רצפים ונתוני עמידות של התבדידים שמקורם בביצי מאכל ב- WA. 
200 ביצים נרכשו מקמעונאים במהלך השנים 2017–2018 ב-(Perth (WA. הממצאים היו כדלקמן:
חיידק הסלמונלה אובחן ב 11.5% (23/200) מדגימות הביצים שנבדקו. סלמונלה בודדה מ- 4.5% (9/200) ו -3% (6/200) מקליפות הביצים ותכולת הביצים בהתאמה. ב -4% (8/200) מהדגימות, חיידק הסלמונלה בודד הן מקליפת הביצה והן מתוכנה. הזנים שבודדו היו שניים בלבד:
סלמונלה טיפימוריום (12/23) ב- 52.2% מהדגימות וסלמונלה אינפנטיס (9/23) ב- 39.1% מהדגימות.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019