מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

התפרצות זיהום Salmonella Hessarek הקשורה לביצים בדרום אוסטרליה

16 אוגוסט, 2019

חוקרים מדווחים על סרוטיפ נדיר של סלמונלה המעורב במספר התפרצויות של הרעלות מזון באוסטרליה בתקופת השנים 2017 - 2018.
בתקופה שבין מרץ 2017 ליולי 2018, דווחו בדרום אוסטרליה 25 מקרים של Salmonella Hessarek. מקרים אלה נקשרו ליצרן ביצי מאכל אחד (ביצי חופש). חקירה אפידמיולוגית של אירועים אלה מצאה ש- -17 מקרים (68%), דיווחו על צריכת ביצי חופש ממקור משותף. סרוטיפ זה בודד גם מדגימות ביצים ממקור זה.
מקרה זה הוא דוגמה אחת מיני רבות אחרות, בה מעורב חיידק סלמונלה מזן שונה מאנטריטידיס או טיפימוריום האחראי להרעלות מזון משמעותיות בבני אדם. ההחלטה להתמקד בזנים ספציפיים אינה צריכה לגרוע ממדיניות כוללת ונרחבת יותר כלפי זני סלמונלה בכלל.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019