מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

רמות קמפילובקטר בעוף הבריטי

14 אוגוסט, 2019

הרשות לתקני מזון בבריטניה (FSA) פרסמה את הדו"ח האחרון של שנת הניטור הרביעית בנושא שיעור הזיהום בחיידק הקמפילובקטר בעוף טרי המיוצר בבריטניה. נמצא פער גדול ברמות הזיהום בין קמעונאים שונים. לפני חמש שנים החליטו ב- FSA ובתעשייה להפחית את רמות הזיהום של קמפילובקטר בבשר העוף. היעד שנקבע לרמה הקמעונאית היה להפחית את אחוז העופות המזוהמים ברמה גבוהה של החיידק (>1000 CFU)  ל-7% ופחות. הממצאים האחרונים מציגים הפחתה משמעותית של זיהום אצל הקמעונאים הגדולים אך עדיין רמות גבוהות בקרב הקמעונאים הקטנים, קצבים ועצמאיים. לא נמצא כל קשר לסוג הממשק (חופש / אורגני וכד') לשיעור הנגיעות. 
בעוד שהקמעונאים הגדולים, עברו לניטור ופרסום עצמאי של הממצאים, הרי שהקמעונים הקטנים נוטרו ע"י ה-FSA. בין אוגוסט 2017 ליולי 2018, חיידק הקמפילובקטר אובחן ב- 75% מהדגימות בעופות המשווקים ע"י הקמעונאים הקטנים, כאשר 15% מהדגימות הציגו שיעור נגיעות של מעל 1,000 CFU לגרם עור. ללא ספק, שיעור גבוה בהרבה מהיעד של 7 אחוזים שנקבע.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019