מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

קמפילובקטר באירלנד - 2018

12 יולי, 2019

קמפילובקטריוזיס היא מחלה חיידקית חריפה הגורם החיידקי המוביל בתחלואת מעיים באירלנד ובאירופה. במהלך שנת 2018 דווחו באירלנד 3,030 מקרי  קמפילובקטר, עלייה של 8.7% בהשוואה ל -2,786 חולים ב -2017. השיעור הגבוה ביותר נרשם בקבוצת הגיל 0-4 שנים. זני ב- C. jejuni היוו למעלה מ- 90% מהמקרים. 
במהלך השנה דווחו 3 התפרצויות שמקורן במזון (מקור המזון הספציפי לא זוהה).

אירועי קמפילובקטר לכל 100,000 תושבים לפי שנים - אירלנד

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019