מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

ניו-זילנד וקמפילובקטר

26 יוני, 2019

מערך הפיקוח על בטיחות המזון בניו-זילנד, שוקל הגדרת יעדים לזיהומי קמפילובקטר בבשר העוף, במיוחד לאחר עליה חדה בצריכת בשר עוף במדינה. בשנת 2018 ניו-זילנד ייצרה למעלה מ-125 מיליון עופות וצריכת בשר העוף עלתה ב-20% במהלך ארבע השנים האחרונות.
<בשנת 2006 ניו-זילנד דיווחה על 379 מקרי קמפילובקטר לכל 100,000 תושבים (מהגבוהים בעולם). בעקבות התמודדות אסטרטגית של מערך בטיחות המזון במדינה, מספר האירועים לכל 100,000 תושבים ירד ל-126.
תחת האסטרטגיה הנוכחית שהוגדרה לשנים 2017-2020, השאיפה היא להפחית את מספר אירועי קמפילובקטר מהרעלות מזון ב-10% מ 88.4 מקרים (שיעור המקרים בשנת 2014) ל 79.6 מקרים לכל 100,000 תושבים עד סוף שנת 2020.


בישראל המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי הגדירה לפני כשנתיים, יעדים לשיעור זיהום סלמונלה וקמפילובקטר בבשר עוף במשחטות. בידיעה שפירסמו השירותים הווטרינרים לפני כשנתיים, נמסר כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוזם תוכנית חדשה לניטור סלמונלה וקמפילובקטר במשחטות עופות במטרה להוריד את כמות החיידקים בבשר העוף המגיע לצרכן. 
השלב הראשון שכלל סקר נגיעות במשחטות בוצע והשלב השני היה אמור לנטר את רמת הנגיעות מול יעדים שהוצבו למשחטות. ההגדרה היתה שמשחטה שלא תעמוד ברמה המרבית המותרת תצטרך לבצע פעולות מתקנות מספיקות מידיות להורדת הזיהום החיידקי, ביניהן: שיפור בתשתיות ובתפעול המשחטה, (צינון, מניעת זיהום צולב ועוד), הפחתת נגיעות העופות בשלב הגידול וכו'. משחטות שלא יעמדו ביעד של הורדת רמת הנגיעות בכל אחד מהחיידקים הפתוגניים, עלולות לאבד את אישור ההפעלה. המשרד יפרסם לציבור את רשימת המשחטות שלא עמדו בתקני המשרד.
מה קרה בפועל? כלום! בקול ענות חלושה, כל הרעיון התמסמס ונעלם. הצהרות לחוד ומעשים לחוד.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019