מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

פינלנד: שיעור נגיעות נמוך של סלמונלה בשרשרת המזון

17 מאי, 2019

ניתוח נתונים משנת 2015 ל-2018 בחנו מקורות פוטנציאליים של זיהומי סלמונלה מבוססי מזון בתושבי פינלנד. במהלך תקופה זו, המספר השנתי הכולל של זיהומי סלמונלה פחת בחצי מסך של כ -3,000 מקרים. מספר זיהומי הסלמונלה שנרכשו בפינלנד נע בין 300 ל 400 מקרים בשנה. כשני שלישים מזיהומי הסלמונלה שאובחנו בבני אדם, זוהו גם בקבוצות המזון השונות.
שלושת זני הסלמונלה בעלי רמת סיכון גבוהה היו: Enteritidis 8, ניופורט ו- Enteritidis 1b.
בשר הודו המיובא לפינלנד נמצא כמקור הסיכון הגבוה ביותר. מקורות הזיהום המובילים היו בשר בקר ובשר ת. הודו.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019