מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

בלגיה: H3N1

11 מאי, 2019

מאז תחילת אפריל, מדווחים אירועים של נגיף שפעת עופות H3N1 במשקי עופות בבלגיה.
סך האירועים עד כה עומד על 35.
מדובר בזן בעל אלימות נמוכה, אך היות ומדובר במופע של זן חדש בענף, מדיניות הרשויות היא השמדת הלהקות ופיצוי החקלאים.
עיקר האירועים ממוקדים באזור West Flanders.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019