מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

הרעלות מזון בארה"ב, 2018

MMWR April 26, 2019 26 אפריל, 2019

שכיחות של רוב הזיהומים גדלה במהלך 2018 לעומת 2015-2017; ניתן לייחס זאת באופן חלקי לגידול בבדיקות אבחוניות עצמאיות (* CIDT) שהפכו פופולריות בקרב רופאים לאיתור זיהומים אנטריים. מספר זיהומי קמפילובקטר וסלמונלה (במיוחד סלמונלה אנטריטידיס) בבני אדם נותר גבוה.
במהלך שנת 2018, זוהו ב-FoodNet סך של 25,606 מקרי זיהום שמקורם במזון, 5,893 אשפוזים ו -120 מקרי מוות. השכיחות לכל 100,000 תושבים, היתה גבוהה לקמפילובקטר (19.5) וסלמונלה (18.3).
חיידק הקמפילובקטר הינו זיהום המעיים הנפוץ ביותר ב- FoodNet מאז 2013. החיידק גורם לשלשול, לפעמים דמי, וכ-18% מהאנשים מאושפזים. עופות הם המקור העיקרי לזיהומי קמפילובקטר בבני אדם. 
שכיחות חיידק הסלמונלה אנטריטידיס (הזן השכיח ביותר) בבני אדם בארה"ב לא ירדה ב-10 השנים האחרונות. ביצים ועופות מהווים מקור עיקרי להדבקות מזן זה. ממצאי ניטור במפעלים לעיבוד עופות אינם מציגים מגמת שיפור ועמידה ביעדים. לעומת זאת, מדווחת ירידה בשיעור זן הטיפימוריום הן בעופות והן בבני אדם. האם יש לכך קשר לשימוש בתרכיב חי טיפימוריום בעופות? 
השוואה בין ארה"ב לבריטניה מציפה את הנתונים הבאים:
בריטניה המקיימת מערך ניטור, בטיחות ביולוגית גבוהה וחיסון הן בסלמונלה אנטריטידיס וטיפימוריום. הצליחה לצמצם באופן משמעותי את הנגיעות מזנים אלה הן בעופות והן בבני אדם. אגב, השגיות דומה ומאותן סיבות, אנו רואים אצלנו גם בישראל בשלוחה הכבדה. פחות בשלוחה הקלה (בטיחות ביולוגית ירודה, אי-חיסון בסלמונלה טיפימוריום). בארה"ב תרכיב חיסון חי נגד סלמונלה אנטריטידיס, אינו רשום.
בתחום הקמפילובקטר המצב הפוך. בארה"ב, למרות היותם מוטרדים מהשכיחות הגבוהה יחסית של קמפילובקטר בבני אדם, הרי שהמספרים בבריטניה ואירופה בכלל הם גבוהים בהרבה (פי 3-4 לכל 100,00 תושבים). הסיבה ככל הנראה נעוצה בשטיפת הטבחה בנהוגה בארה"ב שיעילותה גבוהה כנגד קמפילובקטר והרבה פחות בהתמודדות מול חיידק הסלמונלה.


*בדיקות אבחוניות עצמאיות: בדיקות אלו יכולות לזהות את סוג החיידק הכללי הגורם למחלות בתוך שעות, ללא צורך בתרבית. בדיקות אילו מאפשרות לרופאים לקבוע במהירות את הגורם למחלתו של המטופל.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019