מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

גל אירועי סלמונלה אנטריטידיס באוסטרליה

16 אפריל, 2019

חברת Steve’s Fresh Farm Eggs מבצעת איחזור ביצי מאכל, לאחר דיווח על אירועי סלמונלה אנטריטידיס בבני אדם, הקשורים עם צריכת ביצים מתוצרתה.
מדובר במותג ביצי מאכל רביעי במספר המבצע איחזור מאז חודש מרץ.
מחודש מאי 2018 ועד לתחילת חודש אפריל 2019, אוסטרליה מדווחת על 167 מקרי סלמונלה אנטריטידיס בבני אדם, כולם קשורים לצריכת ביצי מאכל.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019