מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

מאפייני נגיף הניוקסל בהתפרצות 2018-2019 ארה"ב

1 אפריל, 2019

נגיף ניוקסל אלים, אינו מאובחן בשכיחות גבוהה בארה"ב. במהלך חודש מאי 2018, נגיף ניוקסל אלים אובחן בעופות חצר ונוי בדרום קליפורניה, ארה"ב. מאז הנגיף התפשט ליותר מ-400 משקי חצר, ארבעה משקים מסחריים (מטילות ביצי מאכל) ושוק עופות חיים. אירוע נוסף בעופות חצר נרשם גם ביוטה.
מחקר חדש בדק את הפתגונזה של בידוד זה ופוטנציאל ההדבקה שלו, בהשוואה לשני בידודי נגיף ניוקסל אלים ידועים וקרובים גנטית לבידוד העכשווי. מבחן הוקעה במינונים שונים (102, 104, 106EID50), נעשה בעופות צעירים (3 שבועות) ובמטילות בוגרות (62 שבועות). ההוקעה נעשה בדרך תוך-עיניית/נחיריים. כל הנגיפים גרמו למצג קליני, גרמו למות כלל העופות במינון הביניים והגבוה והדביקו עופות במגע. כל שלושת הנגיפים, הדביקו את מערכת הרבייה במטילות הבוגרות.
הפרשת הנגיף התרחשה 24 שעות מהדבקה והגיעה לשיאה 4 ימים מהדבקה. הפרשת הנגיף היתה גבוהה יותר בעופות צעירים בהשוואה לעופות הבוגרים. פילוגנטית, הנגיף מהתפרצות 2018 הוגדר כשייך לגנוטיפ Vb מקבוצה ll.
ה-ICPI נמצא: 1.76.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019