מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

יעילות טיפול בטילוזין או טילמיקוזין כנגד MG בתרנגולות

Garmyn et al. (2019) Av Dis 23 מרץ, 2019

מחקר שבוצע ע"י קבוצת חוקרים מבלגיה בחן את יעילות הטיפול בטילוזין וטילמיקוזין במינונים שונים כנגד הדבקה במיקופלסמה גליספטיקום בתרנגולות.
בנסיון אחד, תרנגולות פיטום הודבקו ב- MG וטופלו בטילמיקוזין לפי 10 מ"ג או 20 מ"ג/ק"ג משקל גוף.
בנסיון שני תרנגולות פיטום שהודבקו ב MG טופלו בטילוזין לפי 35 מ"ג או 100 מ"ג/ק"ג משקל גוף.
הטיפול נעשה במי השתיה למשך 5 ימים רצופים. מדדים שונים נבחנו כדי להעריך את יעילות הטיפול.
הטיפול בטילוזין במינון הגבוה של 100 מ"ג/ק"ג משקל גוף לא נמצא יעיל יותר מאשר הטיפול לפי 35 מ"ג/ק"ג משקל גוף.
בהשוואת המינונים של תכשיר הטילמיקוזין, המינון לפי 20 מ"ג/ק"ג משקל גוף, נמצא יעיל יותר מהטיפול ב-10 מ"ג/ק"ג משקל גוף. 
שני הטיפולים לא הצליחו לנקות את העופות מהזיהום החיידקי.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019