מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

דנמרק: שפעת עופות בלהקה מסחרית

2 מרץ, 2019

נגיף שפעת עופות בעל אלימות נמוכה, אובחן במשק עופות מסחרי ב-  Terndrup, Rebild - Denmark.
ב -28 בפברואר 2019, אובחן נגיף שפעת עופות H5, בעל אלימות נמוכה, בלהקת מטילות לביצי מאכל. 
הממצא עלה במסגרת מערך הניטור לשפעת עופות של דנמרק
הלהקה שמנתה 7,000 מטילות הושמדה.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות - ישראל 2018