מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

דנמרק: שפעת עופות בלהקה מסחרית

2 מרץ, 2019

נגיף שפעת עופות בעל אלימות נמוכה, אובחן במשק עופות מסחרי ב-  Terndrup, Rebild - Denmark.
ב -28 בפברואר 2019, אובחן נגיף שפעת עופות H5, בעל אלימות נמוכה, בלהקת מטילות לביצי מאכל. 
הממצא עלה במסגרת מערך הניטור לשפעת עופות של דנמרק
הלהקה שמנתה 7,000 מטילות הושמדה.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019