מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

סחר בנגיפים

25 פברואר, 2019

20,000 דולר קנס. זהו גזר הדין שהושת על אזרח קנדי לאחר שנתפס בשדה התעופה כשבכליו 7 מבחנות עם תוכן לא מזוהה. בדיקות מעבדה מצאו שהמבחנות נשאו מגוון נגיפים מחוללי מחלה של בעלי חיים:
Peste des Petits Ruminants, Newcastle disease, Duck Adenovirus 1, and Parainfluenza Virus 5.
המידע שנמסר אינו מפרט מה היתה תכלית ההברחה של נגיפים אלה ולמה נועדו.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019