מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

סלמונלה: כיצד יש לצמצם עוד את אירועי הסלמונלה בבני אדם, שמקורם בביצי מאכל?

EFSA 19 פברואר, 2019

בלהקות ההטלה לביצי מאכל במדינות האיחוד האירופאי, שנת 2016 היתה השנה התשיעית מאז חוייבו המדינות באיחוד לקיים תכנית ניטור לאומית. שני הזנים שהוגדרו כיעד בשלוחה זו הם: סלמונלה אנטריטידיס וסלמונלה טיפימוריום (כולל סלמונלה טיפימוריום מונופאזית). היעד המכסימלי שנקבע הוא נגיעות של 2%. במהלך שנת 2016, 7 מדינות החברות באיחוד האירופאי לא עמדו ביעד, לעומת שנת 2015 שרק מדינה אחת לא עמדה ביעד (פולין). הערכת המומחים היא שאם מדינות האיחוד יעמדו ביעד של 1%, הרי שמס' מקרי הסמונלה הקשורים לביצי מאכל יפחת בכ-53%, בהשוואה לשנת 2016. קבוצת המומחים סוקרת אף גורמי סיכון ממשקיים להידבקות בסלמונלה בלהקות ההטלה ביניהן:
בנוסף לצפיפות גבוהה, גודל החווה, גודל הלהקה, נוכחות נברנים, הנשרה ועקה (חום) המהווים גורם סיכון להידבקות הסלמונלה, החוקרים מדגישים שלהקות הטלה בכלובים מועדות יותר להידבק בסלמונלה מאשר להקות חופש.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019