מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

לארינגוטרכאיטיס ויעילות תרכיבים

1 פברואר, 2019

במהלך 2018, פרסמנו מאמר, שסקר את תרכיבי הלארינגוטרכאיטיס המדבקת ונתן מבט על אסטרטגיות חיסוניות בראייה עתידית של התמודדות עם מחלה מדבקת ונסיונות לביעורה. במסגרת כנס תרכיבים שנערך בחסות מיג"ל במהלך חודש ינואר האחרון הרחבנו בתחום זה.
מחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Avian Pathology, בוחן מגוון תוכניות חיסון בתרכיבים קיימים (חיים מוחלשים ורקומביננטים) כולל תרכיב מומת נסיוני אחד. המחקר בחן את יעילותם במבחני הוקעה בגיל 35 ו-74 שבועות. היעילות הגבוהה ביותר נמצאה עם תרכיב חי מוחלש בביצים מעוברות (CEO), עם זאת כאשר אנו מעוניינים לצמצם את השימוש בתרכיבים בעלי פוטנציאל חזרה לאלימות (CEO) ורמת ההוקעה של זני שדה אלימים נמוכה אם בכלל, יש מקום לחשוב על אלטרנטיבות חיסוניות מתוך המגוון הקיים והמחקר הנוכחי מרחיב את הידע בתחום זה.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות ישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות - ישראל 2018