מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

סלמונלה בבריטניה - 2017

20 ינואר, 2019

בשנת 2017, נרשמו 10,089 מקרים מאובחנים של סלמונלוסיס ברחבי בריטניה. על כל מקרה מעבדה מאובחן קיימים בקהילה עוד כ-4.7 מקרים לא מדווחים. מכאן, שההערכה היא שבשנת 2017 היו בבריטניה כ-47,000 מקרי סלמונלוסיס בבני אדם.
סלמונלה אנטריטידיס הוא הזן הדומיננטי והוא מהווה 27% מכלל הבידודים. סלמונלה טיפימוריום (כולל הזן המונופאזי) היוותה 21% מכלל המקרים (עליה של 10% בהשוואה לשנת 2016).
13 התפרצויות של הרעלות מזון מסלמונלה נרשמו בשנת 2017 (12 בשנת 2016). ב- 2 היה מעורב הזן סלמונלה אנטריטידיס (מקור ההרעלה היה ביצים), ב- 5 סלמונלה טיפימוריום.
נתוני ניטור סלמונלה בענף העופות (תרנגולות ותרנגולי הודו):
בשלוחת הרביה הכבדה והרבייה של ת. הודו: לא דווחו בידודים של זני סלמונלה מתוך חמשת הזנים המבוקרים (אנטריטידיס, טיפימוריום, אינפנטיס, הדר, וירכו).
מתוך 4,428 להקות הטלה לביצי מאכל, 6 להקות נמצאו חיוביות לסלמונלה אנטריטידיס (0.1%).
שיעור הנגיעות בסלמונלה (מתוך ה-5 המבוקרות) בשלוחת הפטם עמד על 0.01% . מתוך 53,174 להקות שנבדקו, ב- 3 בודד חיידק הסלמונלה טיפימוריום (מונופאזי), 2 לסלמונלה טיפימוריום.
בשלוחת תרנגולי ההודו לבשר 7 להקות מתוך 2,578 נמצאו חיוביות (4 ל-סלמונלה אנטריטידיס ו-3 לסלמונלה טיפימוריום מונופאזי.

 

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019