מחלות מדבקות בעולם - 2019

מחלות מדבקות בעולם - 2019

קמפילובקטר בבריטניה – 2017

20 ינואר, 2019

קמפילובקטר ממשיך להוות נושא מרכזי בבריאות הציבור בבריטניה. מספר המקרים המדווחים בבריטניה בשנת 2017 עמד על 96.8 מקרים לכל 100,000 תושבים (עליה בהשוואה לשנת 2016, אז הנתון עמד על 89.8). הנתונים מראים שמספר המקרים הלא מדווחים הוא פי 9.3, כלומר מספר מקרי הקמפילובקטר בבריטניה בשנת 2017 עמד על כ- 600,000.
התפרצויות של הרעלות מזון שיוחסו לקמפילובקטר היו 9 במספר. 7 היו קשורות לצריכת בשר עוף, 2 לצריכת חלב גולמי.

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019