מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

האם משרדי המועצה לענף הלול יועתקו ממרכז ת"א?

18 נובמבר, 2019

על פי מכתב שהופץ ע"י מנכ"ל המועצה לענף הלול (מצורף מטה), בעקבות סיכום עם יו"ר המועצה, במהלך חודש דצמבר תובא לפני חברי המליאה הצעה להעתיק את משרדי המועצה למיקום אחר (שלא בלב ת"א). במידה ותתקבל החלטה בהתאם, היא תמומש במהלך שנה עד שנתיים.
באופן מיידי, המועצה תצמצם את שטחי המשרד אותם היא שוכרת בבית יכין, אשר ברח' קפלן 2 בת"א.
על פי המכתב שינוי זה צפוי, במהלך של שנתיים, לחסוך מאות אלפי שקלים.
לקח זמן, אבל טוב מאוחר...

 

 

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה בית יכין (156.3 Kb)