מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

אגרת השו"ט בנושא אכיפה וטרינרית בשלוחת ההטלה

24 אוקטובר, 2019

לסדרת האגרות של השו"ט שהחלה בשנת 2014, בנוגע לשדרוג המקצועי הנדרש בשלוחה מתווספת מהיום אגרת חדשה.
הנושא הינו שלב ב' באגרת השו"ט, ונקבעה החלה הדרגתית בהתאם למצב התכנוני של כל לול.
האגרת החדשה המצורפת מטה, מציגה מועדים על פי השלב בו מצוי המשק.
המועד המאוחר ביותר לקיום התנאים באגרת הוא למשקים שנמצאים בשלב הכי בסיסי והוא: 1/9/2027.
האגרת מפרטת את הנושאים שיש לקיימם ונדרשים לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי ההטלה.
הבעיה היחידה שאנו רואים היא שחלק מהדרישות אינן תואמות את דרישות החוק, לדוגמה, הדרישה למתקן לחיטוי כלי רכב. הדרישה היא אמנם מקצועית, אבל אינה מופיעה בתקנות וזו לא הפעם הראשונה שהשירותים הווטרינרים והחוק אינם דרים בכפיפה אחת.

 

 

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה IG2019.pdf (121.0 Kb)