מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

סוף למשבר בשלוחת ההטלה

15 אוגוסט, 2019

חודש וחצי מתחילת המשבר בשלוחת ההטלה ואיסור האיכלוס במשקים ללא רצפות קשיחות, הגיעו נציגי המגדלים ומנכ"ל משרד החקלאות, עו"ד שלמה בן - אליהו לסיכום. 
המתווה המוסכם מצורף מטה, כאשר בהמשך הדיונים נעשו בו מספר שינויים המופיעים כאן במסמך נפרד, גם הוא מצורף מטה.
על ההסכם חתמו בשם המגדלים: שמעון ביטון (יו"ר ועדת המכסות), שי חגג (יו"ר מרכז המועצות האזוריות), דובי אמיתי (נשיא התאחדות האיכרים), מאיר צור (יו"ר התאחדות חקלאי ישראל), עמית סופר (ראש מועצה אזורית מרום הגליל), שמעון גואטה (ראש מועצה אזורית מעלה יוסף), בני בן מובחר (ראש מועצה אזורית מבואות חרמון) ומוטי אלקבץ (מזכיר ארגון מגדלי עופות).
סיום המשבר, אינו מכתיר מנצחים או מפסידים, הוא מגדיר תחילתה של דרך לטובת בריאות הציבור, החקלאים ורווחת העופות.
בהצלחה!