מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

משרד החקלאות: הצעה לפתרון המשבר בשלוחת ההטלה

29 יולי, 2019

לידינו הגיעה טיוטא של הצעת משרד החקלאות ליישב את המשבר בשלוחת ההטלה (מצורפת מטה - הצעת מנכ"ל). על פי הנייר, מוצעת דחיית יישום הרצפות הקשיחות בלולי ההטלה ל-15 באפריל 2020. הסכמות 2018, ישמשו בסיס לשדרוג השלוחה (דהיינו תקציב של 340 מיליון ש"ח מהממשלה), כאשר תוספת מכסות תינתן רק למכסות שיגודלו בלולים משודרגים.
מדובר בהצעה ראויה שיכולה לקדם את השלוחה לעבר היעדים המקצועיים הנדרשים ולהבטיח את פרנסתם של המגדלים.
בהצעה לא מצאנו התייחסות למגדלים באזור המרכז והדרום, המהווים כ-30% מכלל השלוחה.
במקביל, נציגי הישובים שומרה ועבדון שלחו מכתב למנכ"ל המשרד (מצורף מטה) ובו הצעה משלהם להסדרת פתרון לשלוחת ההטלה בישוביהם. ניתן לראות במכתב הנציגים הסכמה ברוב הנושאים שהוצגו ע"י משרד החקלאות ובעיקר סיכוי אמיתי לישוב הנושא לטובת המגדלים ועתיד הענף.
היות ומחר מתוכנן כנס חרום, בשעה 20:00 במושב דובב - יש סבירות שנציגות המגדלים תעביר את עמדתה להחלטה.