מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

האם מתקיים תאום מחירים ע"י המשחטות?

25 יולי, 2019

הרשות להגבלים עסקיים או בשמה החדש, רשות התחרות, תבדוק האם צמצום ימי השחיטה במשחטות נעשה באופן יזום כדי לצמצם את ההיצע ולהוביל לעליית מחירים. זאת, לאחר דיווחים על עלייה במחירי העופות בתחילת השבוע.
בדיקת הרשות תעשה לאחר פנייה של שר הכלכלה אלי כהן. במכתב לרשות כותב כהן "התנהלות שכזו מעלה תמונה חמורה של תיאום מחירים באמצעות פרקטיקה של הקטנת היצע והגדלת ביקוש, תוך נסיון ליצירת קרטל בשוק העופות, שהוא מוצר בסיסי בכל בית ומהווה 8% מסך ההוצאות החודשיות של כל משפחה.....לאור העובדה שתיאום מחירים הוא עבירה חמורה על החוק, אבקש לחקור מיידית את הנושא ולמצות את הדין ככל שמדובר בתיאום מחירים".