מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

ברקוד: תאום מחירים בענף העופות

5 פברואר, 2019

תכנית הטלוויזיה ברקוד בערוץ 13 (מוסף צרכנות), מציגה עלייה של 34% (ממוצע לחלקי העוף השונים) בחודש האחרון וצפי לעליית מחירים זוחלת לקראת חג הפסח.
התכנית חושפת הסכם רבייה במטרתו צמצום היקפי הגידול ומעלה טענה לתאום מחירים שמוביל לייקור העופות לצרכן.
המגמה המוצגת תמוהה מול עודפי הייצור וההפסדים הגדולים שנגרמו בענף (למשחטות במיוחד) בחודשים האחרונים.