תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

הודו: תרכיב פוליו מזוהם בזן 2

29 ספטמבר, 2018

תרכיב חי נגד מחלת הפוליו, מיצור חברת Bio-Med, נמצא מזוהם בנגיף פוליו - זן 2 (זן תרכיב). זן 2 של נגיף הפוליו בוער ולא נרשמו התפרצויות מזן פראי זה מאז שנת 1999. בעקבות כך, תרכיבי הפוליו החיים מבוססים היום רק על שני זנים: 1 ו-3.
יצרנית התרכיבים ההודית Bio-Med מ-Ghaziabad, מיצרת את תרכיב הפוליו לתכניות החיסון הממשלתיות בהודו. בשלב זה מתנהלת חקירה במטרה לאתר את האצוות הבעייתיות, פעילות הייצור במפעל הופסקה. הדיווח לא מפרט היקף הילדים שחוסנו באצווה המזוהמת. האירוע התגלה לאחר שלפני כשבועיים, הנגיף האלים בודד מילד שחוסן בתרכיב. בדיקות שהתבצעו בעקבות כך, מצאו את התרכיב מזוהם. 
ההערכה היא שכ- 150,000 ילדים קיבלו את התרכיב ה"תלת-ערכי".
הודו, מדינה בת 1.3 מיליארד תושבים, הוכרזה ע"י ארגון הבריאות העולמי חופשיה ממחלת הפוליו במאי 2014.
בשנת 1955 מיד לאחר אישור תרכיב הפוליו המומת, שפותח ע"י יונה סאלק, יוצרו ושווקו בארה"ב ע"י חברת Cutter Laboratories שתי אצוות של תרכיבים מומתים נגד מחלת הפוליו, שלא עברו המתה מושלמת ונשאו נגיף אלים (זן 1). האירוע הסתיים באופן טראגי: 169 איש נפגעו ביניהם 56 ילדים שחוסנו בתרכיב ו-113 בני משפחה שבאו במגע עם המחוסנים - 10 מתו.