תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

מלחי אלומיניום כאדג'וואנט בתרכיבי שפעת

Scientific Reports vol. 8, Article number: 11460 -2018 7 אוגוסט, 2018

הוספה של אדג'וואנטים לתרכיבי שפעת, במיוחד אלה המיועדים להתמודדות במקרים של פנדמיה, נעשית בין היתר במטרה להשתמש בכמות אנטיגן נמוכה יותר ביצור תרכיבים (בכך מתאפשרת הכנת כמות גדולה יותר של מנות תרכיב מכמות אנטיגן נתונה). מחקר חדש בוחן את יעילות מלחי אלומיניום כאדג'וואנט בתרכיבי שפעת H5N1. המחקר המתפרסם בכתב העת Scientific Reports בחן שני מדדים: 
תגובה חיסונית ותגובה מקומית לחיסון.
התוצאות הצביעו על תגובה חיסונית ירודה לתרכיב עם האדג'וואנט בהשוואה לתרכיב ללא אדג'וואנט וסיכון גבוה לתגובה מקומית באתר ההזרקה. מסקנת החוקרים היתה שתוספת האדג'וואנט המבוסס על מלחי אלומיניום מפחיתה את התגובה החיסונית ומגדילה את הסיכון בתגובה מקומית חריגה בתרכיב שפעת פנדמי H5N1.
אגב, השימוש במלחי אלומיניום בתרכיבים קשורה לתופעה הנקראת Macrophagic Myofasciitis -MMF, פתולוגיה ספציפית הנובעת מנוכחות מתמשכת של ננו-חלקיקי אלומיניום במאקרופאגים באתר ההזרקה בשריר הדלתואיד.