תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

חצבת - עלותו של חולה

20 יוני, 2018

התפרצויות של מחלת החצבת נרשמו לאחרונה בהיקפים גדולים יחסית באירופה, ארה"ב ומדינות נוספות ביניהן ישראל. לפחות חלק מהמקרים נקשרו לשיעור גבוה של אוכלוסיה לא מחוסנת. התפשטות מחלת החצבת לא רק מסכנת את בריאות האוכלוסיה אלא יש להתמודדות עם המחלה גם משמעויות כלכליות.
בחינת הנושא הכלכלי בקנזס סיטי- ארה"ב מצאה, שעלות הטיפול בחולה חצבת עומדת על $4,875.
מתחילת השנה דווחו 41 מקרי חצבת בישראל.