תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

עסקי התרכיבים בעולם

13 יוני, 2018

GlaxoSmithKline צפויה לעבור בשנת 2024 את ה-10 מיליארד דולר במכירות תרכיבים, כאשר אחריה נמצאות חברות מרק (צפי ל- 9.4 מיליארד דולר), סאנופי (8.13 מיליארד דולר) ופייזר (7.26 מיליארד דולר). חברות אלה שולטות היום על 90% משוק התרכיבים לבני אדם.
דו"ח כלכלי בתחום התרכיבים חושף, שהצמיחה השנתית (CAGR) של חברת GSK בתחום התרכיבים צפויה לעמוד על 7%. הנתח הדומיננטי של ארבעת חברות הפארמה, צפוי להצטמצם לקראת 2024, כאשר חברת Novavax צפויה לנגוס נתח מהותי עם התרכיב המשולב RSV-influenza (הערכה למכירות כוללות של 2.65 מיליארד דולר בשנת 2024, כאשר התרכיב המשולב בלבד צפוי למכור 1.82 מיליארד דולר).