תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

מחלוקת לגבי מחקר העוסק בתרכיב שחפת חדש

12 ינואר, 2018

בחודשים האחרונים, כלי תקשורת שונים מדווחים על התנהלות לא "ברורה" לחלוטין בנוגע לתרכיב שחפת חדש, שפותח ע"י אוניברסיטת אוקספורד. מאמר סקירה נרחב, המנתח את האירועים והנתונים פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי BMJ.
בשנת 2009, החל בדרום אפריקה נסיון ב-2,800 תינוקות דרום-אפריקאים בתרכיב נגד שחפת. כמחצית מהם חוסנו בתרכיב שבמבחן. מטרתו של המחקר הייתה לבחון תכנית חיסונים יעילה יותר עם חיסון חדש MVA85A*. הורי התינוקות נדרשו לתת הסכמתם למתן הבוסטר, כאשר נמסר להם שהתרכיב נבדק בבעלי חיים והוכח "בטוח ויעיל". טכנית, חיסון ה- MVA85A תוכנן להינתן לתינוקות לאחר חיסון BCG, כחיסון נוסף (בוסטר). בנתונים שהוצגו ע"י החוקרים, ניטען שהשימוש בתרכיב MVA85A כבוסטר, נמצא כמקנה הגנה טובה יותר מתרכיב ה-BCG  לבד בארבעה מחקרים בבעלי חיים (שרקנים, בקר, קופים ועכברים). הטענה היא שהחוקרים התעלמו או קבעו התייחסו כלא רלוונטים למחקרים שלא תמכו בראייה זו. בשנת 2015, מאמר שסקר שמונה מחקרים נפרדים שנעשו במגוון בעלי חיים, בין השנים 2003 ו-2010 מצא  שאין בממצאים בכדי לתמוך בעובדה שהתרכיב MVA85A כבוסטר, מקנה יעילות טובה יותר. מחקר אחר, שנערך בשנת 2006 בקרב קופים היה חשוב במיוחד. נראה כי השימוש בתרכיב  MVA85A  כבוסטר עיכב למעשה את התגובה לחיסון BCG, מה שאומר שהקופים שקיבלו את הבוסטר היו רגישים יותר לשחפת. המחקר הסתיים  18 חדשים לפני תחילת נסיונות היעילות בילדים בדרום אפריקה ו-3 חודשים לפני תחילת נסיונות הבטיחות. המחקר פורסם בשנת 2010. אך נתונים ממחקר זה דווחו כבר בכנס מדעי בנושא השחפת בשנת 2007 ו-2008. נתונים אלה הושמטו משום מה מהדיווחים. 
הצגת נתונים באופן לא ראוי, הסתרת מידע מדעי בתחום והטעיית הורים, עמדה לכאורה בבסיס קידום מחקר בתינוקות בדרום אפריקה.


*תרכיב ה-MVA85A, הוא תרכיב תת-יחידה, שפותח ע"י מכון המחקר ג'נר באוקספורד.

קישורים
קישור המאמר ב-BMJ