תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

פיליפינים: החלטות ראשונות של ה-FDA נגד חברת סאנופי

4 ינואר, 2018

פרשיית התרכיב נגד מחלת הדנגי טרם הסתיימה. החקירה הממשלתית עדיין בעיצומה, אך ה-FDA של הפיליפינים כבר קיבל מספר החלטות כנגד חברת סאנופי ותרכיב ה-Dengvaxia.
איסור שיווק התרכיב למשך שנה.
קנס של P100,000  (שווה ערך ל-2,000 דולר).
ההחלטות הן בעקבות מה שהוגדר ע"י הרשויות, כחריגה מחובות החברה להגשת דו"חות המחוייבים על ידה לאחר מתן האישור לשיווק. החריגה היתה באי מסירת דו"חות בטיחות מתאימים שנדרשים על פי חוק לאחר אישור התרכיב.
ללא ספק מדובר בהחלטה בעלת משמעות בכל הנוגע למוניטין של חברה בסדר גודל של סאנופי-פסטר.