תרכיבים 2018

תרכיבים 2018

שוק תרכיבי השפעת בארה"ב

3 ינואר, 2018

אמדן שוק תרכיבי השפעת בארה"ב מצביע על כך שבשנת 2025, תרכיב זה צפוי להגיע להיקף כספי של 8 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה גדולה ומהירה מאד. בשנת 2016 היקף הפעילות עמד על 1.6 מיליארד דולר. מדובר על צמיחה שנתית של 15.9%, בין השנים 2017 ל-2025.
הפיתוחים השונים בתחום זה של תרכיבים רב-ערכיים (ארבע-ערכי), חיים (תרסיס), יוצרים מגוון גדול התורם לשימוש נרחב יותר, למרות יעילות שאינה זוכה לשיפור משמעותי (עד כה לפחות).
הצמיחה הגדולה, נובעת למיטב הערכתנו מהמעורבות הגדולה של המערכות הציבוריות התומכות בשימוש בתרכיב זה למרות יעילותו הנמוכה, בהשוואה לכל תרכיב מוכר כנגד מחלות אחרות. תמיכה זו, במיוחד של ארגון הבריאות העולמי, הושגה לפני שנים כאשר היה חשש לפנדמיה עולמית מנגיף שפעת העופות H5N1. באותה עת, היקף היצור העולמי של תרכיבי שפעת בעולם עמד על כ-300 מיליון מנות בלבד והיה חשש שקווי היצור של תרכיבי שפעת לא יוכלו לעמוד בדרישה במיקרה של פנדמיה. ארגון הבריאות העולמי פנה ליצרנים בבקשה להגדיל את היקפי הייצור והבטיח את תמיכת המערכות הציבוריות לעידוד השימוש בתרכיב שפעת. על יעילות לא דנו שם....